Nội Quy PCCC

Mã bảng : Eb6

Tên bảng : Nội quy PCCC .

Mục đích : Thông báo nội quy PCCC đến người lao động, yêu cầu người lao động phải thực hiện nghiêm túc những điều ghi trong nội quy.

Vị trí : Đặt gần các thiết bị PCCC, nơi dễ quan sát nhất .

Kích thước đề nghị : 400 x 600 mm .

Related posts:


Các nội dung liên quan : "Nội Quy PCCC"

Loading