Khu Vực Được Phép Hút Thuốc Lá

MeEIj.jpg (159×238)

Mã bảng : Da1

Tên bảng : Khu vực được phép hút thuốc lá

Mục đích : Thông tin cho người lao động biết khu vực được phép hút thuốc lá.

Vị trí : Đặt bên trong khu vực, nơi dễ quan sát nhất

Kích thước đề nghị : 400 x 600 mm, 600 x 800mm, 800 x 1200 mm.

Related posts:


Các nội dung liên quan : "Khu Vực Được Phép Hút Thuốc Lá"

Loading