Bảng Báo Cấm Hút Thuốc

CkiFj.jpg (156×235)

Mã bảng : Ca2

Tên bảng : Cấm hút thuốc.

Mục đích : Cấm người lao động hút thuốc tại khu vực làm việc ( đặc biệt là các khu vực chứa hóa chất dễ cháy).

Vị trí : Đặt tại lối vào khu vực, nơi dễ quan sát nhất.

Kích thước đề nghị : 400 x 600 mm, 600 x 800mm, 800 x 1200 mm.

Related posts:


Các nội dung liên quan : "Bảng Báo Cấm Hút Thuốc"

Loading