Sản Phẩm Bảng Báo An Toàn Lao Động của công ty TNHH Hệ Thống Trực  Quan

Sản Phẩm Bảng Báo An Toàn Lao Động của công ty TNHH Hệ Thống Trực Quan

Bảng báo an toàn lao động (ATLD) của công ty TNHH Hệ Thống Trực Quan được thiết kế theo tiêu chuẩn OSHAS 18000 và  180001 của tổ chức An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp Mỹ (OSHA), một trong những tiêu chuẩn được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới . Tham [...]

Hướng Dẫn Xác Định Kích Thước Bảng Báo

Hướng Dẫn Xác Định Kích Thước Bảng Báo

Trước hết, quý khách cần hiểu khái niệm về vùng nguy hiểm, tham khảo tại đây. Nguyên tắc cơ bản trong cảnh báo là người lao động phải được cảnh báo trước khi tiến vào vùng nguy hiểm, tức là kích thước bảng báo phải đủ lớn để người lao động có thể quan sát [...]

Hướng Dẫn Xác Định Vùng Nguy Hiểm

Hướng Dẫn Xác Định Vùng Nguy Hiểm

Vùng nguy hiểm là vùng không gian bao quanh thiết bị, nơi những nguy hiểm tiềm ẩn trong thiết bị,khi xảy ra, có thể tác động đến được, người lao động cần phải được cảnh báo trước khi tiến vào vùng này. Vùng nguy hiểm thường được chia làm nhiều tầng, với mức độ nguy [...]

Hướng Đi Nơi Rửa Mắt Khẩn Cấp

Hướng Đi Nơi Rửa Mắt Khẩn Cấp

Mã  bảng : Da6 Tên bảng : Hướng đi nơi rửa mắt khẩn cấp. Mục đích : Thông tin cho người lao động biết hướng đi nơi rửa mắt khẩn cấp khi bị hóa chất văng vào mắt. Vị trí : Đặt tại lối ra  khu vực làm việc, nơi dễ quan sát nhất. Kích [...]

More from Sản Phẩm

Sản Phẩm Bảng Báo An Toàn Lao Động của công ty TNHH Hệ Thống Trực Quan

Sản Phẩm Bảng Báo An Toàn Lao Động của công ty TNHH Hệ Thống Trực  Quan

Bảng báo an toàn lao động (ATLD) của công ty TNHH Hệ Thống Trực Quan được thiết kế theo tiêu chuẩn OSHAS 18000 và  180001 của tổ chức An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp Mỹ (OSHA), một trong những tiêu chuẩn được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới . Tham [...]

More from Thông tin